Politică de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Vă asigurăm ca vom prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României. 

Dacă ne furnizați date personale despre alte persoane, sau ne solicitați să le împărtășim datele personale cu terții, confirmați că le-ați adus la cunoștință această notificare în prealabil.

Se vor utiliza datele personale numai pentru scopul in care au fost colectate si se vor stoca datele doar atât cât este necesar pentru scopul mai sus menționat. 

Colectăm informațiile pe care le furnizați atunci când:

✓ completați orice formulare

✓ corespondați cu noi

✓ răspundeți la oricare dintre sondajele/întrebările noastre

✓ participați la discuții sau promoții online

✓ discutați cu un membru al echipei noastre sau cu echipele de asistență pentru clienți (fie la telefon, fie prin intermediul celorlalte conturi de social media)

✓ participați la o competiție sau împărtășiți informații cu noi pe rețelele sociale

✓ ne contactați pentru alte motive

Vom colecta următoarele informații:

✓ numele, adresa, adresa de e-mail și numărul de telefon

Ne puteți cere să vă ștergem datele cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

  • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; sau
  • v-ați retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se baza pe consimțământ); sau
  • dați curs unui drept legal de a vă opune; sau
  • acestea au fost prelucrate ilegal; sau
  • ne revine o obligație legală în acest sens.

Solicitările dvs pot fi trimise în cadrul grupului, prin retragerea dvs din grup, sau printr-o cerere scrisa transmisa la adresa de e-mail smarttextilcenter@gmail.com.

Smart Textil Center folosește COOKIES

Făcând clic pe „Da, accept” sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor instalate pe site. Acestea sunt folosite pentru a vă oferi cea mai bună experiență de navigare posibilă.

Detalii