Centrul comercial Smart Textil Center este proprietate privată, iar prezentul regulament se aplica tuturor vizitatorilor în toate zonele acestuia (inclusiv dar fără a se limita la interiorul și exteriorul centrului comercial, parcarea, zonele verzi, străzile si aleile pietonale ale centrului comercial).
Întrucât Smart Textil Center urmărește să asigure o atmosfera plăcută și sigură, vizitatorii sunt obligați sa respecte prezentul regulament. Smart Textil Center își rezerva dreptul de a-si selecta vizitatorii, de a interzice accesul sau de a conduce în afară centrului comercial vizitatorii care nu respecta prevederile prezentului regulament. Vizitatorii pot fi ținuți răspunzători pentru daunele directe sau indirecte cauzate centrului comercial, proprietarului, angajaților și colaboratorilor acestuia, precum și celorlalți vizitatori.
Centrul comercial Smart Textil Center este supravegheat video, în conformitate cu prevederile Legii nr. 333/2003 astfel cum aceasta a fost ulterior modificată.

Programul de funcționare:
Smart Textil Center este deschis publicului de Luni până Sâmbătă de la oră 07:00 până la oră 16:00, cu precizarea că fiecare magazin din incinta centrului comercial poate stabili propriul program de funcționare. Programul de funcționare poate suferi modificări ca urmare a unor prevederi legale imperative sau poate fi schimbat,
unilateral, de către conducerea centrului comercial și va fi comunicat vizitatorilor prin orice mijloc considerat corespunzător. Pe durata sărbătorilor legale conducerea centrului comercial Smart Textil Center poate stabili un alt program de funcționare. Orice modificare a programului de funcționare vă fi comunicata public.

În interiorul centrului comercial Smart Textil Center este interzis accesul:

 • persoanelor sub 14 ani, neînsoțite de un adult;
 • persoanelor aflate sub influența băuturilor alcoolice, drogurilor, substanțelor halucinogene, stupefiantelor, etc;
 • persoanelor cu o ținută indecentă, murdară, neadecvată, care incita la violenta sau promovează mesaje cu tente rasiste;
 • persoanelor cu articole de vestimentație sau alte obiecte conținând simboluri cu caracter fascist, rasist sau xenofob;
 • persoanelor cu un comportament indecent, agresiv, recalcitrant, care deranjează ordinea și liniștea celorlalți vizitatori;
 • persoanelor ce dețin orice fel de armament, muniții, obiecte contondente, cu excepția personalului autorităților de stat sau personalului de paza autorizat;
 • cu droguri, stupefiante, materiale sau substanțe toxice, explozive, inflamabile, iritant lacrimogene sau alte substanțe/materiale considerate a fi periculoase de legislația în vigoare;
 • cu biciclete, trotinete, role, sănii, skateboard, segway și alte mijloace de deplasare, cu excepția echipamentelor/aparatelor speciale folosite de persoanele cu dizabilități sau de angajații centrului comercial utilizate la intervenții;
 • cu animale de companie, cu excepția celor folosite de orbi pentru ghidaj;
 • cu mingi, bile si alte jocuri/jucării care pot perturba deplasarea în siguranța a celorlalți vizitatori;
 • in afara programului de funcționare a centrului comercial pentru respectiva zona.

În toate zonele centrului comercial Smart Textil Center, vizitatorii au obligația:

 • să nu își lase obiectele personale nesupravegheate, deoarece centrul comercial Smart Textil Center nu vă fi responsabil de dispariția acestora;
 • sa arunce ambalaje, resturi, mucuri de țigara și gunoaie de orice natura exclusiv în coșurile de gunoi sau scrumierele special amenajate;
 • sa păstreze curățenia centrului comercial;
 • sa prevină sau sa se abțină de la producerea de vibrații puternice sau zgomote prin strigate, alarma sau alte sunete deranjante sau prin folosirea de portavoce, telefoane, jucării sau alte echipamente audio/video la un nivel sonor ridicat, cu excepția cazurilor in care sunt organizate concerte sau evenimente autorizate de conducerea centrului comercial;
 • sa prevină sau sa se abțină de la acțiuni care pot produce praf sau mirosuri care pot afecta ceilalți vizitatori.

În toate zonele centrului comercial Smart Textil Center sunt strict interzise următoarele acțiuni:

 • accesul vizitatorilor in spatiile de depozitare, dependințele sau spațiile tehnice din centrul comercial;
 • fumatul în alte locuri decât cele special amenajate, in conformitate cu prevederile Legii nr. 349/2002, astfel cum aceasta a fost ulterior modificată;
 • zgârierea, scrierea, vopsirea, murdărirea cu orice substanța, demontarea, mutarea, ruperea, deteriorarea sau distrugerea mobilierului (bănci, mese, scaune, coșuri de gunoi, etc.), precum și a oricăror instalații, echipamente, elemente constructive sau decorative ale centrului comercial;
 • înregistrarea audio și video fără acordul prealabil scris al conducerii centrului comercial;
 • prestarea de activități publicitare de orice fel sau de studiere a pieței (împărțirea sau afișarea de fluturași, broșuri și alte materiale publicitare, efectuarea de studii de piață sau de chestionare, intervievarea vizitatorilor, strângerea de semnături, etc.) fără aprobarea prealabilă scrisa a conducerii centrului comercial;
 • cerșitul, vânzarea sau colectarea de produse de orice fel, manifestațiile sau întrunirile publice, politice sau religioase, proteste, licitații, degustări, expoziții, spectacole, organizarea de acțiuni caritabile, reprezentații artistice (de către actori, orchestre, coruri, acrobați, dansatori, etc), improvizații, flashmoburi, jocuri sau orice alte evenimente destinate publicului, fără autorizarea prealabilă scrisa a conducerii centrului comercial;
 • discuții pe un ton ridicat, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau amenințări, comportament agresiv;
 • consumul de produse alimentare și de băuturi, altele decât cele comercializate si consumate în incinta zonelor special amenajate ale centrului comercial;
 • consumul de droguri, stupefiante și a altor substanțe halucinogene;
 • activități care aduc prejudicii (inclusiv de imagine) centrului comercial și agenților economici prezenți în acesta, boicotarea activităților acestora, promovarea terților / concurenților Centrului Comercial sau agenților economici prezenți în centrul comercial, inclusiv dar fără a se limita la constituirea de grupuri care afișează mesaje comune (tricouri, banere, pungi de cumpărături, semne publicitare, etc );
 • rămânerea in interiorul centrului comercial după încheierea programul de funcționare;
 • desfășurarea lucrărilor de demolare, construire, reamenajare, reparații, revizii, remedieri in timpul programului de lucru cu publicul si/sau fără aprobarea prealabilă scrisa a conducerii centrului comercial.

Reguli adiționale pentru parcarea Smart Textil Center:

 • parcarea exterioară este gratuită;
 • se aplica regulile de circulație rutiera în vigoare;
 • centrul comercial Smart Textil Center nu este răspunzător pentru eventualele pagube ce se pot produce autovehiculelor parcate;
 • se recomanda vizitatorilor sa-și închidă autovehiculele și să nu lase copii, animale, lucruri de valoare în acestea, răspunderea fiind în totalitate a vizitatorilor întrucât centrul comercial Smart Textil Center nu asigură paza autovehiculelor;
 • sunt interzise testarea, cursele și drifturile cu autovehicule;
 • este interzisa lăsarea autovehiculelor în intervalul 23:00 – 06:00 în parcarea exterioara, iar in caz de nerespectare a acestei interdicții centrul comercial Smart Textil Center își rezerva dreptul de a înlătura sau de a bloca autovehiculele respective.

 

Prezentul Regulament va putea fi modificat de conducerea centrului comercial Smart Textil Center oricând considera necesar și vă fi adus la cunoștință vizitatorilor prin amplasarea într-un loc vizibil în incinta centrului comercial.
Pentru mai multe informații, vă rugăm consultați site-ul nostru: www.SmartTextilCenter.ro.

Aprobat
Director General

Smart Textil Center folosește COOKIES

Făcând clic pe „Da, accept” sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor instalate pe site. Acestea sunt folosite pentru a vă oferi cea mai bună experiență de navigare posibilă.

Detalii